korektorka, jazyková redaktorka

neopravuje: texty s násilným obsahem, podněcující násilí a s rasistickým podtextem, pornografické

cena od 90,– Kč za NS
kontaktovat / REFERENCE


(korektorský test absolvován 06/2019)

Opravené publikace a praxe:

Devět let praxe, spolupráce s vydavatelstvími Mladá Fronta, Slovart, Altenberg, s překladovými agenturami Translata a NK Langa a dalšími firemními i autorskými kolektivy.

Korektury knih:
Matouš Čihák – Zločiny z lidskosti
Petr Popelka – HRDOST, RADOST, BOLEST
Zuzana Holčíková – Zůstávám tu pro tebe
Tereza Svobodová – Léčivý tarot posvátných draků
Spitfire klub – Velký úlet
Daniel Biderman – Běhá zvíře po papíře
Petr Schwarz – Fit bez fitness byznysu

2016–současnost: Altenberg – nakladatelství Jihlava
Flandil ve školce
Flandil u doktora
Láska zakázána
Podivuhodné dva roky ve 2924 verších
Když má králík bobky

2017–současnost: Translata – překladová agentura Slovensko
Agrobase – časopis Agrární komory
Verdon Capite – korektury kuchařek Jíme zdravě I, II, III

2018–současnost: Slovart
Přihraj, Carlos
Dej gól, Carlos
Velké britské dobrodružství
Neuvěřitelné pohledy do nitra strojů a staveb

2018–současnost:Mladá Fronta
Matčina volba
Má sestra a ostatní lháři
Druhá šance pro klenotníka Benedikta
Sestra
Svatba v Paříži
Dívka na lesní cestě

The Best Translation – překladová agentura Praha – marketingové texty

2019–současnost: NK Langa – překladová agentura Brno
PWC Česká republika – nadnárodní společnost – marketingové a vnitropodnikové texty
We3Studio – komiksy Marvel – Portugalsko

Překladové texty:
2014: We Share – překlady z angličtiny
2012–2013: Kraj Vysočina – brožura k projektu Mladá univerzita / Junge Uni Waldviertel – překlad z němčiny

Některé opravené knihy:

* * *

AM: Proč mě oslovit?

Jsem jedna z těch, kteří se drží toho, co vystudovali, jako čert svého kopyta. Tím, že mám za sebou jednooborovou bohemistiku, jsem si vystavila ortel k práci korektora. Hra se slovy mě baví, což považuji za základ k úspěchu. Mám bohatou praxi s korigováním textů různého druhu i žánru – od beletrie po učebnice a tištěná periodika.

Chci, aby vaše texty byly vyladěné, a proto jim věnuji patřičnou pozornost, péči a hlavně čas. Neuplatňuji strojové čtení, ale to lidské. Jdu po myšlence sdělení, a pokud mi něco nesedí, zeptám se. Ráda s autory komunikuji a pomáhám jim nalézt nejlepší formu sdělení. Společně text pipláme, až je téměř dokonalý. Znáte to, jak to s tou dokonalostí ve skutečnosti je.

Pojďme společně vytesat drahokam, na který budete hrdí.

Zaručuji:

  • Kvalitu odvedené práce. Základní premisou je dvojí čtení, které zajišťuje vychytat všechny chyby.

  • Profesionalitu. Vystudovala jsem obor Český jazyk a literatura na FF Ostravské univerzity. Korekturám textů se věnuji od dob studií. Pokud sama pochybuji, vždy využívám příruček vydaných v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

  • Osobní přístup. Každý text posuzuji individuálně a stejně jednám i se svým zákazníkem. Poslouchám jeho potřeby a plním jeho požadavky. Dokáži mu ale také říci svůj názor a přesvědčit o lepší variantě řešení.

  • Všestrannost. Není důležité, jaký typ textu potřebujete zkontrolovat či napsat. Může se jednat o odborný text, ale i umělecký, reklamu, dopis, projev atd.

  • Neustálé vzdělávání. Jazyk není statický, vyvíjí se, proto i korektor musí být ve střehu a hlídat, co se mění, co zůstává.

* * *

Vzdělání:

Český jazyk a literatura na FF Ostravské univerzity.


HODNOCENÍ zákazníků:

Pro svůj projekt, kde byla třeba práce s velkým obsahem textu, jsem nejdřív takříkajíc rozhodil sítě. Paní Mikulíkovou jsem si poté vybral nejen pro její velmi milé jednání, ale především pro její ochotné a rychlé upravení ukázky mého textu, kde přesně vystihla mé požadavky. A nezklamal jsem se! Její výsledná práce dala mému textu profesionalitu, rozmanitost a přehlednost a to vše při zachování mého stylu psaní. S paní Mikulíkovou jsem byl nanejvýš spokojený a její služby jednoznačně doporučuji!

Martin Schwarz

 
* * *

Paní Alenu Mikulíkovou jsem oslovil na základě profilu s referencemi na portále Na volné noze. Zcela naplnila moje očekávání. Rád pracuji s profesionály, protože chci, aby práce šla dobře od ruky a nikde se nezadrhávala. Což v dnešní době jsou takoví lidé vzácností. Vše na čem jsme se domluvili, paní Mikulíková dodržela (termíny i cenu). Využil jsem ji na korekturu 68 stránkového časopisu. Reagovala rychle, její práce byla velmi pečlivá a je vidět, že ji práce baví. Jsem rád, že jsem narazil na spolehlivého korektora, na kterého se opět obrátím, když budu potřebovat.

Tomáš Neubauer
kreativní grafik a designér

* * *
Alenu Mikulíkovou jsem oslovil s nabídkou podílet se na dokončení mého kriminálního románu Plachetnice z Božkova. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prvotinu, hledal jsem někoho, kdo dokáže textu dát náležitý tvar a zbaví ho veškerých gramatických i stylistických nedostatků. Alena Mikulíková se zhostila svého úkolu s velkým nasazením a k práci přistupovala naprosto profesionálně a odpovědně. Velice si na ní cením pečlivosti a proaktivního přístupu k tématu, díky čemuž text získal na čtivosti. S Alenou se pracovalo výborně i díky tomu, že nad rámec sjednané spolupráce mi dala cenné rady týkající se žánrové stylistiky a dalších zásad pro umělecký text. Komunikace s Alenou byla bezproblémová a dodržela všechny sjednané termíny.

Michal Kratochvíl
grafik a ilustrátor, https://www.behance.net/KRATOCHVIL1d7a ~ info@mkgrafika.cz

* * *
S Alenou Mikulíkovou jsem spolupracoval na kuchařce, kde měla paní Mikulíková na starost korekturu a já jsem vytvářel sazbu a design. Pro mne, jakožto člověka, který obsah zapracovával, byl výstup od paní Mikulkové zcela srozumitelný a ušetřil mi hodně času při následné úpravě textů. Kromě formy výstupu jsem velmi ocenil i pečlivost a perfektní znalost typografických pravidel.

Jan Kyzlink
UX/UI designér pro weby a mobilní aplikace

* * *
Alena vytvořila sadu textů pro prezentaci www.martinbursik.com, se kterou jsem si nevěděl rady především z důvodu nutnosti texty razantně zkrátit. Alena velmi přesně texty zkrátila, přitom zachovala jejich smysluplnost. Od samého začátku, kdy na zkoušku vypracovala malou část, jsem viděl, že se umí vcítit do mých myšlenek a mého záměru, cílenými otázkami dokázala texty stylisticky upravit a vystihnout přesněji meritum věci.

Martin Buršík
www.martinbursik.com 

* * *
Na sklonku roku 2016 připravovalo naše nakladatelství k vydání knížku pohádek pro předškolní děti – Flandil ve školce. A protože kvalitní text se bez kvalitní jazykové redakce prostě neobejde, rádi jsme díky předchozí zkušenosti a referencím přátel využili služeb Aleny Mikulíkové. Oceňujeme její citlivý přístup k práci s jazykem, který důsledně ctí autorský rukopis, a zvláště vyzdvihujeme naprosto bezproblémovou domluvu, vstřícnost a dodržení smluvených termínů. Rádi doporučujeme!

Barbora Kodetová
ředitelka nakladatelství Barbora Kodetová – Altenberg, www.alten-berg.cz ~ info@alten-berg.cz

* * *
Mgr. Alena Mikulíková je pečlivá a spolehlivá korektorka. Všechny opravy přehledně vyznačila a u sporných věcí přidala také vysvětlení. Přestože byla požádána o jazykovou korekturu, upozornila také na řadu věcných chyb. Z dlouholetých zkušeností
v oboru vím, že toto není zdaleka samozřejmostí. Velice paní Mikulíkové děkuji za její profesionální přístup k práci, ochotu a dodržení domluveného termínu.

Radka Svobodová
redaktorka, překladatelka ze slovenštiny

* * *
Práce paní Mikulíkové se mi líbila. Byla velmi ochotná a vstřícná. Komunikace výborná a korektura byla provedena rychle. Děkuji.

Kristina Binědová

* * *
S Alenou Mikulíkovou jsem spolupracoval při tvorbě některých svých textů a webové prezentace www.martinvana.cz. Původně mělo jít čistě o kontrolu pravopisu, nicméně Alena Mikulíková mi poskytla cenné připomínky také ke strukturování a přehlednosti textů a webu. Za nejcennější považuji její znalost norem, analytický přístup a smysl pro detail. Nedovolí vám podcenit ani zdánlivé maličkosti, které by mohly při opomenutí znehodnotit celou vaši snahu. Spolupráci s Alenou Mikulíkovou mohu plně doporučit.

Martin Váňa
moderátor a autor, www.martinvana.cz

* * *
Přístup Aleny Mikulíkové k práci s texty se vedle mimořádné pečlivosti a pozornosti ke gramatické stránce jazyka vyznačuje i nevšední vnímavostí pro stylistickou povahu textu a hlubokou pokorou k původní předloze. Je mi velkou ctí spolupracovat s Alenou na slohově pestrých a korektorsky náročných uměleckých textech krásné literatury. Jejich výsledná podoba opakovaně potvrzuje vynikající práci s českým jazykem pramenící z důkladného studia a bohaté korektorské praxe. Ať už sháníte jazykovou korekturu odborného či uměleckého textu, nebo se poohlížíte po komplexnějších jazykových službách, volbou Aleny Mikulíkové rozhodně nebudete zklamáni.

Josef Kodet

* * *

V letech 2012 a 2013 oslovilo Oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Kraje Vysočina, jehož jsem byl v uvedených letech vedoucím, paní Alenu Mikulíkovou, aby provedla kompletní stylistické a jazykové korektury české části brožury pro účastníky studentské univerzity Mladá univerzita / Junge Uni Waldviertel z České republiky a Rakouska. Jednalo se o korektury a kompletaci surových překladů z němčiny do češtiny, což s sebou neslo různá úskalí, s nimiž si dokázala poradit. Velice jsme si pochvalovali její bezproblémovou komunikaci, vstřícnost a spolupráci, díky níž se podařilo připravit český text brožury do podoby vhodné k tisku. Její přístup k našim potřebám, kvalita výsledných textů i iniciativa byla zárukou dobře a včas odvedené práce.

Ladislav Seidl
vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina

* * *

Hodina H oslovila Alenu Mikulíkovou v roce 2014 ve věci korektur české publikace mezinárodního projektu We share (Program celoživotního učení – Grudtvig). Publikace byla přeložena z angličtiny do češtiny. Jednalo se o obsáhlý odborný text, při jehož korekturách bylo nutné pracovat s anglickým originálem, který odrážel také kulturní rozdíly autorů, které se projevovaly v jednotlivých formulacích a terminologii. Spolupráce probíhala na velice profesionální úrovni, kterou podpořila vstřícná a intenzivní komunikace. Oceňujeme aktivní přístup, flexibilitu a odbornost, schopnost práce s cizojazyčným textem jako podkladem a zaměření na kvalitu výsledku práce. Práce byla dodána včas, a to v požadovaném a dohodnutém termínu bez jakýchkoli časových prodlev.

Iva Macia
Hodina H

* * *

Alenu Mikulíkovou mohu vřele doporučit. Dělala pro nás korekturu pro kuchařku a s její prací jsme byli nadmíru spokojeni. Komunikace výborná, Alena reagovala defakto ihned, o projekt se opravdu zajímala a výstupy práce byly nad očekávání. Přidala také cenné rady a všímala si i věcí nad rámec spolupráce, čímž nám velmi pomohla. Už teď se těším na další spolupráci.

Petr Novák
Verdon Capite, s. r. o.

* * *

Spolupracoval jsem s paní Alenou Mikulíkovou na vydání souboru povídek Zločiny z lidskosti (Nová Forma, 2018). Oslovil jsem ji na základě jejího internetového profilu s pozitivními referencemi. Kompletní stylistické a jazykové korektury uměleckého textu provedla s profesionálním přístupem i s pokorou k původní předloze. Velmi si cením její vstřícnosti, bezproblémové komunikace a rychlé, ale pečlivě odvedené práce. Domluvené termíny vždy dodržela a konečná cena odpovídala té, na které jsme se dohodli. Alena Mikulíková zcela naplnila moje očekávání a těším se na další spolupráci!

Matouš Čihák
spisovatel

* * *

Těžko textem a slovy vyjádřit spolupráci s paní Mikulíkovou. Hledal jsem nejen skutečného profesionála s osobním přístupem, ale také anděla, který dá mé první povídce náležitý a čtivý formát bez gramatických a stylistických chyb, popřípadě poradí s detaily. Vše pozitivně a příjemně splnilo mé očekávání. Je obdivuhodné, jakým pečlivým a zodpovědným přístupem paní Alenka přistupuje k práci. Jsem maximálně spokojený a pokud v budoucnu budu opět potřebovat využít podobných služeb, paní Mikulíková je pro mě jasným favoritem. Komunikace, ochota a vstřícnost na jedničku s hvězdičkou. Za její profesionalitu, charakter a osobní přístup ještě jednou z celého srdce velmi děkuji, přeji jen to dobré a samozřejmě všem doporučuji!

Petr Popelka
spisovatel

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů