Pro knihu s chybami je nejlepší poličkou
tříděný odpad!

Jak zjistit délku textu?

NS – normostrana

Jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezer. Zjistíte to v MS Wordu v menu Revize/Počet slov nebo v OpenOffice v menu Nástroje/Počet slov.

Počet znaků s mezerami je to nejvyšší číslo, jaké tam najdete.

MS Word:

OpenOffice (CZ):

LibreOffice (EN):