korektorka

neopravuje: neuvedeno

cena od 75 Kč za NS
zeptat se na cenu konkrétní korektury / REFERENCE


(korektorský test absolvován 11/2019)

Absolvovala jsem obor český jazyk a literatura na PedF MU. Během studia jsem spolupracovala s IVŠV (Institut výzkumu školního vzdělávání), kde jsem prováděla především korektury odborných publikací a článků. Mimo to mě oslovilo několik přátel a známých pro korektury svých závěrečných, bakalářských a diplomových prací.
Poslední dva roky působím jako redaktorka Klubu knihomolů – spravuji rubriku Čtení ke kávě.

Opravené publikace a praxe:

kniha K. Vlčková, K. Lojdová, J. Lukas, Jan Mareš, Z. Šalamounová, T. Kohoutek, J. Bradová, S. Ježek: Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství

kniha K. Vlčková, K. Pešková, K. Kostková, M. Janík, K. Švejdíková: Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti

kniha L. Grůzová, Z. Syslová: Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání

kniha E. Nováková: Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy: Shrnutí výsledků výzkumného šetření

kniha P. Šobáňová: Tajemná zahrada: Konceptová analýza úlohy ve výtvarné výchově

kniha M. Spurná, P. Knecht: Kurikulární reforma po 10 letech z pohledu učitelů ZŠ na pozadí konceptu využívání

kniha K. Picka, K. Pešková: Vnímání digitálních her jako vzdělávacího média žáky základních škol

kniha J. Slavík, T. Janík, P. Najvar, P. Knecht: Transdisciplinární didaktika

kniha L. Blažejová: Mému miminku: Uzdravení skrze tvoření

kniha L. Blažejová: Moje rudá knížka

kniha J. Lindsey: Oddej se lásce

*

Vzdělání:

obor Český jazyk a literatura na PedF MU


HODNOCENÍ zákazníků:

Jsem vděčná Pavle Gerlingerové za její korektorské a jazykové služby. Byla jsem spokojená s její kvalitou práce a spolehlivostí. Měla velkou trpělivost s mými připomínkami. Rozhodně mému literárnímu dílku pomohla.

Lenka Blažejová, autorka pietního tvořivého deníku Mému miminku

* * *

Pavla Gerlingerová dělala jazykovou a stylistickou korekturu českého jazyka na profesionální úrovni. Práci dodávala vždy včas a ve výborné kvalitě, vycházela nám ve všem vstříc. Za spolupráci děkujeme.
Jednalo se o korektury textů studií a dalších materiálů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a především o monografie vydané nakladatelstvím Masarykovy univerzity.

doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Pedagogická fakulta MU

* * *

Pavla Gerlingrová realizovala jazykové korektury v mé knize Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka (2017). Její práce byla kvalitní, rychlá a pečlivá.
Nespornou výhodou Pavly je také její zodpovědný přístup k autorskému textu, i přes vysokou odbornost korigovaného textu byly její zásahy citlivé a neměnily význam. Navíc korektury Pavla provádí vždy se snahou textu hluboce porozumět, a tak je schopná odhalit i některé obsahové nepřesnosti, pokud si to autor vyžádá. Celkově lze říci, že s jazykovými korekturami Pavly Gerlingerové jsem byl velmi spokojen.

Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

* * *

Jsem ráda, že jsem svoji absolventskou práci dala na opravení právě Pavle. Nejenže mi opravila tvrdé/měkké i, ale věty opravila tak, aby byly češtinářsky správně. Komunikace s ní na výbornou. Velice doporučuji.

Simona Otřísalová

* * *

Mgr. Pavla Gerlingerová pracovala jako pomocná vědecká síla na pracovišti Institutu výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v letech 2015 až 2018, kde jsem působila jako odborná asistentka a její supervizorka. Pracovní náplní Mgr. P. Gerlingerové byly mj. i jazykové korektury různých odborných textů v českém jazyce (např. výzkumných zpráv, vědeckých monografií a článků). Vždy je zpracovala svědomitě, pečlivě a v zadaném termínu. Z tohoto hlediska hodnotím její práci jako přínosnou. 

Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání
Pedagogická fakulta

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů