Pro knihu s chybami je nejlepší poličkou
tříděný odpad!

Test zatím úspěšně absolvovalo 7 korektorů.
Testem neprošlo 8 korektorů, kteří na internetu veřejně nabízejí své služby.

(další profily jsou ve stavbě a aktuálně zadaní korektoři se nezobrazují)

Prověření korektoři aktuálně k dispozici:

Za 25 let praxe v oboru opraveno cca 200 knih. / spolupráce s knižními vydavatelstvími: Atlantis, Bova Polygon, Egmont, Kniha ZLÍN, Leges, Psychoanalytické nakladatelství, Volvox Globator, Wolters Kluwer, KLIKA, ať již jako odpovědná redaktorka nebo korektorka / spolupráce s překladatelskými agenturami v oblasti korektur českého jazyka: EURO RSCG, Ispress, Propaganda,…
Profil, praxe